Controles

De eerste controle

De eerste controle (intake) duurt 45 à 60 minuten. Bij de intake worden er verschillende vragen gesteld over je medische voorgeschiedenis, mogelijke erfelijke aandoeningen in de familie en eventuele vorige zwangerschappen en bevallingen. Tevens krijg je een heleboel informatie over bijvoorbeeld voeding in de zwangerschap, leefstijl en kraamzorg. Ook krijg je belangrijke informatie over echo’s en prenataal onderzoek. Er zal een afspraak gemaakt worden voor de eerste echo. We controleren je bloeddruk en gewicht en voelen aan je buik om te kijken of je baarmoeder al aan het groeien is. Met de doptone kan het hartje helaas nog niet gehoord worden, dat kan pas bij de volgende controle rond de 12 weken zwangerschap. Je krijgt een labformulier mee voor een standaard bloedonderzoek bij zwangeren. Je kunt bloed laten prikken bij het priklaboratorium 'Atalmedial'.

BIJ DIT BLOEDONDERZOEK WORDT HET VOLGENDE GECONTROLEERD:  

 • Bloedgroep en rhesusfactor; 
 • Irregulaire antistoffen;
 • Hepatitis B (een leverziekte);
 • HIV;
 • Lues (Syfilis, een geslachtsziekte);
 • Antistoffen tegen Rubella (rode hond);
 • Hb (ijzergehalte);
 • Glucose (bloedsuiker);
   

VERVOLGCONTROLES

De vervolgcontroles duren minder lang dan de eerste controle. Naarmate de zwangerschap vordert kom je steeds vaker op controle. In het begin kom je elke vier weken, aan het eind van de zwangerschap kom je elke week op controle. Bij de vervolgcontroles bespreken we hoe het met jou en de zwangerschap gaat. Ook meten we je bloeddruk en gewicht. We voelen aan je buik om de groei van het kind te beoordelen en later in de zwangerschap ook de ligging van het kind vast te stellen. Met de doptone luisteren we naar het hartje van de baby. Bij sommige controles krijg je extra informatie over bijvoorbeeld, borst- of flesvoeding, de plaats van de bevalling en wanneer je moet bellen als de bevalling begint. Zo nodig wordt er natuurlijk een extra controle of extra tijd ingepland. Wanneer je denkt bij een controle extra tijd nodig te hebben, geef dit dan aan zodat we er rekening mee kunnen houden.
 

CASEMANAGER TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

Als zwangere krijg je een verloskundige die het vaste aanspreekpunt is in jouw zwangerschap. Deze verloskundige heeft de volgende taken:

 • Bijhouden en beheer van het medisch dossier;
 • Coördinatie van alle (overige) zorg rondom je zwangerschap. Denk hierbij aan overleg met huisarts, gynaecoloog en   consultatiebureau;
 • De zorg voor medische en psychosociale begeleiding.

In principe is de casemanager je hoofdbehandelaar, maar je zult ons alle twee zien tijdens de zwangerschapscontroles. Dit is belangrijk, omdat door ons dienstrooster niet te garanderen is, dat je casemanager ook je bevalling zal begeleiden. Tijdens regelmatig overleg bespreken wij altijd alles wat belangrijk is voor ons om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
 

ER ZIJN EEN PAAR VASTE PUNTEN WAARBIJ JE DE CASEMANAGER ZAL ZIEN:

 • Tijdens de intake (eerste controle);
 • De tweede of derde controle;
 • Rond 34 weken voor het bespreken van de bevalling en bevalplan;
 • minimaal één maal in je kraambed;
 • En tussendoor bij, niet acute, vragen en problemen.

Alle zwangeren krijgen een casemanager toegewezen, maar voor veel zwangeren zal gelden dat ze er niet veel van merken. Maar in het bijzonder als er medische of psychische problemen ontstaan in de zwangerschap, is het praktisch om één vast aanspreekpunt te hebben. Je hoeft je verhaal maar één keer te vertellen en wij zorgen voor de overdracht naar onze collega’s. Verder is het voor ons als verloskundigen duidelijk wie er op dat moment bepaalde acties moet ondernemen, bijvoorbeeld contact opnemen met de gynaecoloog.

Omdat wij met een klein team werken en we regelmatig praktijkoverleg hebben, zijn we allemaal op de hoogte van bijzonderheden in de praktijk. Tijdens afwezigheid van je casemanager, neemt de dienstdoende verloskundige haar taken over.