Echo's

In de zwangerschap zullen er een aantal echo's gemaakt worden. Er zijn 'standaard' echo's en echo's op indicatie. Alle medische echo’s worden vergoed door de basis zorgverzekering. Een echo geeft een goede indicatie over de gezondheid van je kind, maar geeft nooit garantie op een volledig gezond kind. Niet alles kan op een echo namelijk goed gezien worden of goed beoordeeld worden.

TERMIJNECHO

Tussen 9 en 10 weken zwangerschap wordt de termijnecho gemaakt. In deze periode is het kindje het nauwkeurigst op te meten en de termijn het betrouwbaarst vast te stellen. Het kindje wordt van hoofd tot stuit opgemeten. Met deze meting wordt de precieze zwangerschapsduur en de uitgerekende datum bepaald. Tevens zie je op de echo het hartje van het kindje kloppen. Het kan zijn dat deze echo vaginaal gemaakt wordt om alles goed in beeld te krijgen. Belangrijk is met een volle blaas op de afspraak te verschijnen. Wanneer de echo via de buik gemaakt kan worden, geeft dit een beter beeld.
 

20 WEKEN ECHO

Tijdens het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), ook wel 20 weken echo genoemd, kunnen eventuele afwijkingen bij het kind worden opgespoord. Tevens wordt er naar de groei van het kind, de locatie van de placenta en het vruchtwater gekeken. Wanneer je het geslacht van het kind wil weten, kan de echoscopiste daar ook naar kijken. In Nederland wordt aan iedere zwangere vrouw de SEO aangeboden. Een SEO is beslist niet verplicht. Indien je besluit om een SEO te laten verrichten dan zal deze plaats vinden tussen de 18de en 22ste zwangerschapsweek (bij voorkeur rond de 20ste week). Dit is in verband met de in Nederland gehanteerde abortusgrens van 24 weken. Worden er bij het SEO afwijkingen gevonden, dan kunnen ouders er voor kiezen om de zwangerschap af te laten breken.

Wanneer je een hoger risico hebt op afwijkingen bij de baby dan gemiddeld, bijvoorbeeld bij medicijngebruik of erfelijke afwijkingen in de familie, krijg je een GUO aangeboden. Een GUO (Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek) is eigenlijk hetzelfde als een SEO, maar vindt altijd plaats in het ziekenhuis. Hij wordt gemaakt door een arts-echoscopist verbonden aan een klinisch genetisch centrum. Er wordt bij een GUO extra goed gekeken naar de afwijking waarop de baby een verhoogd risico heeft.


ANDERE MEDISCHE ECHO’S

OP INDICATIE WORDEN ER NOG EXTRA MEDISCHE ECHO’S GEMAAKT, ZOALS:

ECHO BIJ BLOEDVERLIES

Bij bloedverlies in de zwangerschap kan er een echo gemaakt worden. Bij deze echo wordt er gekeken of er een oorzaak voor het bloedverlies gevonden kan worden. Ook wordt er gekeken naar de plaats van de placenta. Een placenta die over de baarmoedermond heen ligt kan ook bloedverlies met zich meebrengen. Natuurlijk wordt er ook gekeken of het hart van het kindje goed klopt. Vaak wordt er geen oorzaak voor het bloedverlies gevonden.
 

GROEIECHO

Wanneer wij twijfelen over de groei van het kind zullen wij een groeiecho aanvragen. Bij deze echo worden er verschillende metingen bij het kind gedaan. Deze metingen worden in een grafiek gezet, waarin de groei wordt afgezet tegen de zwangerschapsduur. Je kunt dan een goede indruk krijgen over hoe de groei van het kind is. Als de groei achter of juist erg voor loopt zullen wij daar uiteraard actie op ondernemen.
 

LIGGINGSECHO

Wanneer wij de ligging van het kind niet goed kunnen voelen of twijfelen aan de ligging van het kind zullen we een liggingsecho aanvragen. Bij deze echo wordt de precieze ligging van het kind bepaald. Wanneer er een afwijkende ligging wordt gevonden, bijvoorbeeld een stuitligging, zullen wij het vervolgbeleid uitgebreid met je bespreken.
 

ECHO PLACENTALOCALISATIE

Wanneer bij de 20 weken echo de placenta dichtbij of over de baarmoedermond ligt wordt er bij 30-32 weken een echo placentalocalisatie gemaakt. Door het groeien van de baarmoeder trekt de placenta vaak mee naar boven. Bij de echo wordt gekeken of de placenta niet meer dichtbij of over de baarmoedermond ligt.
 

ECHOBUREAU BABYWATCH

Alle echo’s kunnen gemaakt worden bij het echobureau van Elly Verduyn. Elly is een zeer bekwame en ervaren echoscopiste. Het echobureau is bij ons in de praktijk gevestigd. Er is ruime mogelijkheid om afspraken in te plannen, er is ook avondspreekuur. 
 

ECHO OP EIGEN VERZOEK

Voor een extra echo zonder medische indicatie, kun je ook terecht bij het echobureau van Elly Verduyn. Hier kan zowel een 3D- als een 4D-echo gemaakt worden. Eventueel kun je ervoor kiezen het beeld vast te leggen op dvd. Deze extra echo moet je zelf betalen. zie ook 3dbabywatch.nl.